ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระสู่สังคม อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”


วีดีทัศน์

Suspendisse nec egestas ac, rhoncus dolor nonummy gravida. Donec at metus. Integer mi vitae convallis aliquam id, semper facilisis nec, arcu. Etiam tincidunt sed, luctus congue, lacus scelerisque eu, dapibus risus sit amet nibh. Fusce convallis eu, eleifend in, augue.

Buy now