บริการของเรา

การให้บริการเว็บไซต์
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี


ปฏิทินการจองการเลี้ยงอาหาร สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

ร่วมสนับสนุนและให้กำลังใจ
ด้วยการเลี้ยงอาหารผู้รับบริการ


ติดต่อเพื่อจองเลี้ยงอาหาร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ 0-2577-1864

Buy now