บริการของเรา

การให้บริการเว็บไซต์
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

 

การรับบริจาคฯ สิ่งของ


ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย)

ร่วมบริจาคสิ่งของ

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้รับบริการ

0-2577-1864


ท่านที่มีจิตเมตตา ต้องการบริจาคสิ่งของให้กับผู้รับบริการฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่พวกเขาเหล่านั้น โดยวิธีดังนี้
  • บริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคสิ่งของที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของผู้รับบริการ ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
  • บริจาคเงินด้วยตัวท่านเอง ณ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี


รายชื่อผู้บริจาค

ของสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

วัน/เดือน/ปี
ชื่อ-นามสกุล
บริจาค
มูลค่า (บาท)
13 พฤษภาคม 2563 คุณเดช บุนนาค และคณะบริจาค น้ำยาฆ่าเชื้อเป็ด 1600 มล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดพื้น 5200 มล ผลิตภัณฑ์ล้างห้องน้ำ 3800 มล ซันไลต์ เลมอนเทอร์โบ 3600 มล ซันไลต์ 20 ลิตร-
12 พฤษภาคม 2563 บริษัท บ้านครีม จำกัดบริจาค เจลแอลกอฮอล์ 100 ml ขวดปั้มเจลแอลกฮอล์ 100 ml-
12 พฤษภาคม 2563 คุณวิลัยพร บุญประสงค์กันบริจาค หน้ากาก 22 อัน770
12 พฤษภาคม 2563 คุณกฤต จิรทีปสุนทรบริจาค สบู่นกแก้ว ยาสีฟัน ขนมปังกรอบสอดไส้แยมสัปปะรด แปรงสีฟัน กระติกน้ำ สบู่เหลว1,377
10 พฤษภาคม 2563 คุณ จันทรา ดิษฐนาบริจาค ข้าวเหนียวมะม่วง10,000
7 พฤษภาคม 2563 บ.การ์กัวร์ แล็บ จำกัดบริจาค สเปร์ยแอลกอฮอล แชมพู ครีมนวด1,7750
6 พฤษภาคม 2563 มูลนิธิพุทธอเนกประสงค์บริจาค ข้าวสวย ผัดเผ็ดไก่ ไข่ลูกเลย1,3750
5 พฤษภาคม 2563 อ.สุวดิษฐ-อ.สุวรรณา หงษ์ทองบริจาค น้ำปลา น้ำปลาร้า น้ำส้มสายชู1,100
5 พฤษภาคม 2563 บริษัทซีโน แปริฟิก เทรดดิ้ง ไทยแลนด์ จำกัดบริจาค มาม่าสำเร็จรูป-
27 เมษายน 2563 นายยงยุทธ ศิลาพัฒน์บริจาค มะม่วงมหาชนก350
24 เมษาคม 2563 บริษัทถิจเสรีอินเตอร์เทรดดิ้ง จำกัดบริจาค ข้าวสาร ปลากระป๋อง ถัวพ่นยาฆ่าเจือ10,000
23 เมษยน 2563 คุณหนูมาลีบริจาค หน้ากาก-
23 เมษายน 2563 คุณกฤติน โพษ์กิ่งบริจาค หน้ากาก Face shicc500
21 เมษายน 2563 คุณวิไลลักษณ์ มณีนาคบริจาค หน้ากากผ้ามัสลิน แอลกฮอล์เจล -
20 เมษายน 2563 คุณภาคภูมิ สุวรรณติมีย์บริจาคข้าวเหนียวหมู16,800
18 เมษายน2563 คุณภัทรา เธียรนภาพรโชคบริจาค ผงซักฟอก ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เจลล้างมือแอลกฮอล์ แชมพู ข้าวหอมมะลิพนมรุ้ง-


สิ่งของที่มีความจำเป็นต่อผู้รับบริการ

สคพ.กึ่งวิถีชาย (จังหวัดปทุมธานี)
รายการ
จำนวน
ที่นอน PVC ขนาด 3.5 ฟุต,หมอน PVC,ผ้าห่ม มาก
หน้ากากอนามัย เจลล้างมือ นม Ensure สำหรับผู้ป่วยติดเตียง มาก
ถุงมือยาพารา size s,m มาก
เกลือแร่ มาก
สบู่ ยาสีฟัน ยาสระผม แปรงสีฟัน มาก
น้ำยาฆ่าเชื้อเดทตอล และน้ำยาดับกลิ่น มาก
กางเกงวอม(สีดำ)ขายาวเอวยางยืด สกรีน บ้านกึ่งวิถีชาย ไซค์ m=200ตัว l=200ตัว xl=115ตัว 3xl=5ตัว 520 ตัว
กางเกง 4 ส่วน(สีเดียว)เอวยางยืด สกรีน บ้านกึ่งวิถีชาย 520 ตัว
เสื้อโปโล(เหลือง/ม่วง/แดง/ชมพู/ฟ้า)ขายาวเอวยางยืด สกรีน บ้านกึ่งวิถีชาย ไซค์ m=150ตัว l=250ตัว xl=100ตัว 3xl=10ตัว 4xl อก 55 นิ้ว=10 ตัว 520 ตัว
โรลออนดับกลิ่นกาย มาก
ถุงแดงใส่ขยะติดเชื้อ ขนาด 30X40 นิ้ว 200 ใบ
กระติกน้ำร้อน 2 ใบ
Buy now