เอกสารเผยแพร่


สื่อเผยแพร่ บทความ เอกสารดาวโหลด
สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี

มาตรฐานทางจริยธรรม


มาตรฐานทางจริยธรรม ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ


แผนผับ สคพ.กึ่งวิถีชาย


ข้อมูลเบื้องต้น ประวัติความเป็นมา รายละเอียดการรับเข้า ภารกิจบาทหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน เบอร์ติดต่อ


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562


รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562 สคพ.กึ่งวิถีชาย


Etiam hendrerit wisi. Morbi donec elementum nulla


Donec molestie lorem nec dui. Morbi cursus pulvinar sed, rutrum ut, faucibus in, elementum consequat. Donec in elit. Cum sociis natoque penatibus et turpis. Etiam risus at tortor. Proin volutpat odio fermentum orci fermentum nec.Etiam hendrerit wisi. Morbi donec elementum nulla


Donec molestie lorem nec dui. Morbi cursus pulvinar sed, rutrum ut, faucibus in, elementum consequat. Donec in elit. Cum sociis natoque penatibus et turpis. Etiam risus at tortor. Proin volutpat odio fermentum orci fermentum nec.

Buy now